Δημήτριος Σπαθάρας – Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών, Φθιώτιδας και Ευρυτανίας

Διδακτέα ύλη Μαθηματικών Α΄ και Β΄ τάξεων Ημερήσιου ΓΕΛ για το σχολικό έτος 2015-2016.

Α΄ τάξη ΓΕΛ – Άλγεβρα          Α΄ τάξη ΓΕΛ – Γεωμετρία

Β΄ τάξη ΓΕΛ – Άλγεβρα         Β΄ τάξη ΓΕΛ – Γεωμετρία

Β΄ τάξη ΓΕΛ – Μαθηματικά Προσανατολισμού

Ετήσιος ενδεικτικός προγραμματισμός διδασκαλίας των Μαθηματικών Α΄ και Β΄ τάξεων Ημερήσιου ΓΕΛ για το σχολικό έτος 2015-2016.

Α΄ τάξη ΓΕΛ – Άλγεβρα          Α΄ τάξη ΓΕΛ – Γεωμετρία

Β΄ τάξη ΓΕΛ – Άλγεβρα         Β΄ τάξη ΓΕΛ – Γεωμετρία

Β΄ τάξη ΓΕΛ – Μαθηματικά Προσανατολισμού

Οδηγίες διδασκαλίας των Μαθηματικών Α΄ και Β΄ τάξεων Ημερήσιου ΓΕΛ για το σχολικό έτος 2015-2016.

Α΄ τάξη Ημερήσιου ΓΕΛ – Άλγεβρα
Πατήστε εδώ για εκτύπωση μονής σελίδας (μεγάλα περιθώρια αριστερά)
Πατήστε εδώ για εκτύπωση εμπρός-πίσω (αντικριστά περιθώρια)

Α΄ τάξη Ημερήσιου ΓΕΛ – Γεωμετρία
Πατήστε εδώ για εκτύπωση μονής σελίδας (μεγάλα περιθώρια αριστερά)
Πατήστε εδώ για εκτύπωση εμπρός-πίσω (αντικριστά περιθώρια)

Β΄ τάξη Ημερήσιου ΓΕΛ – Άλγεβρα
Πατήστε εδώ για εκτύπωση μονής σελίδας (μεγάλα περιθώρια αριστερά)
Πατήστε εδώ για εκτύπωση εμπρός-πίσω (αντικριστά περιθώρια)

Β΄ τάξη Ημερήσιου ΓΕΛ – Γεωμετρία
Πατήστε εδώ για εκτύπωση μονής σελίδας (μεγάλα περιθώρια αριστερά)
Πατήστε εδώ για εκτύπωση εμπρός-πίσω (αντικριστά περιθώρια)

 Β΄ τάξη Ημερήσιου ΓΕΛ – Μαθηματικά Προσανατολισμού
Πατήστε εδώ για εκτύπωση μονής σελίδας (μεγάλα περιθώρια αριστερά)
Πατήστε εδώ για εκτύπωση εμπρός-πίσω (αντικριστά περιθώρια)

Διδακτέα ύλη των Μαθηματικών Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2015-2016.

Α΄ τάξη Γυμνασίου          Β΄ τάξη Γυμνασίου          Γ΄ τάξη Γυμνασίου

Ετήσιος προγραμματισμός διδασκαλίας των Μαθηματικών Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2015-2016.

Α΄ τάξη Γυμνασίου          Β΄ τάξη Γυμνασίου          Γ΄ τάξη Γυμνασίου

Οδηγίες διδασκαλίας των Μαθηματικών Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2015-2016.

Α΄ τάξη Γυμνασίου:
Πατήστε εδώ για εκτύπωση μονής σελίδας (μεγάλα περιθώρια αριστερά)
Πατήστε εδώ για εκτύπωση εμπρός-πίσω (αντικριστά περιθώρια)

Β΄ τάξη Γυμνασίου:
Πατήστε εδώ για εκτύπωση μονής σελίδας (μεγάλα περιθώρια αριστερά)
Πατήστε εδώ για εκτύπωση εμπρός-πίσω (αντικριστά περιθώρια)

Γ΄ τάξη Γυμνασίου:
Πατήστε εδώ για εκτύπωση μονής σελίδας (μεγάλα περιθώρια αριστερά)
Πατήστε εδώ για εκτύπωση εμπρός-πίσω (αντικριστά περιθώρια)