Δημήτριος Σπαθάρας – τ. Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών