141966/Δ2/, ΦΕΚ 2494/τ.Β'/12-9-2016, Εξεταστέα ύλη Πανελλαδικών 2017 Γ' τάξης Ημερήσιου ΓΕΛ
      
Η διδασκαλία των Μαθηματικών στην εποχή της πληροφορίας
Δημήτριος Σπαθάρας - Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών