Φ6/163251/Δ4/29-9-2017, Εξεταστέα ύλη Πανελλαδικών 2018 Γ' τάξης Ημερήσιου ΕΠΑΛ
      
Η διδασκαλία των Μαθηματικών στην εποχή της πληροφορίας
Δημήτριος Σπαθάρας - Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών