Διδακτέα ύλη Γεωμετρίας Β τάξης Ημερήσιου ΓΕΛ
      
Η διδασκαλία των Μαθηματικών στην εποχή της πληροφορίας
Δημήτριος Σπαθάρας - Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών