Διδακτέα ύλη Άλγεβρας Γ τάξης Ημερήσιου ΕΠΑΛ
      
Η διδασκαλία των Μαθηματικών στην εποχή της πληροφορίας
Δημήτριος Σπαθάρας - Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών