Μηχανογραφικό - 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες