Μηχανογραφικό - 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής