Υποστήριξη Εκπαιδευτικού Έργου Μαθηματικών
Δημήτριος Σπαθάρας - Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών, Φθιώτιδας, Ευρυτανίας και Φωκίδας
Πατήστε εδώ για τη νέα ανανεωμένη ιστοσελίδα New button New button New button New button New button New button New button New button
Στην Υπουργική Απόφαση ορίζονται ο σκοπός, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και οι διαδικασία αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου (ΑΕΕ) στη σχολική μονάδα. Προσδιορίζονται επίσης η υποστηρικτική δομή του Παρατηρητηρίου της ΑΕΕ, καθώς και οι φορείς εποπτείας και αξιολόγησης σε περιφερειακό και σε κεντρικό επίπεδο. Παρατηρητήριο της ΑΕΕ
Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής μονάδας Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης
Εγκύκλιος 157723/Γ1/23-10-2013 Με την έναρξη του σχολικού έτους 2013-2014, η Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας με τη διαδικασία της Αυτοαξιολόγησης, θα εφαρμοστεί σταδιακά σε όλες τις σχολικές μονάδες Προσχολικής, Δημοτικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Χώρας (Υπ. Απόφαση ΦΕΚ 614, τ. β΄/5-3-2013 & Εγκύκλιος με Αριθμ. Πρωτ. 30973/Γ1/05-03-2013). Εγκύκλιος 190089/Γ1/10-12-2013 Με την αριθμ. 157723/ 23.10.2013/Γ1 Εγκύκλιο του Υφυπουργού Παιδείας πραγματοποιήθηκαν σε περιφερειακό επίπεδο κατά την περίοδο Οκτωβρίου – Νοεμβρίου 2013 επιμορφώσεις των Σχολικών Συμβούλων και των Διευθυντών Διευθύνσεων. Ακολούθως οι Σχολικοί Σύμβουλοι θα ενημερώσουν/επιμορφώσουν τους Διευθυντές και τους Εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων της παιδαγωγικής τους ευθύνης, σχετικά με την εφαρμογή του θεσμού της ΑΕΕ.
Διαδικασίες γενίκευσης του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας κατά το Σχολικό Έτος 2013-2014
Από τον Σχολικό Σύμβουλο Μαθηματικών κ. Δημήτριο Σπαθάρα: 1. Τα πρώτα βήματα της ΑΕΕ με απλά λόγια (pps) 2. Συνοπτικό πλαίσιο της ΑΕΕ. Πίνακας με τους τομείς και τους δείκτες 3. Θεματικό πλαίσιο της ΑΕΕ. Πίνακας με του τομείς, τους δείκτες και τα κριτήρια 4. Οι 15 δείκτες της αυτοαξιολόγησης. Περιγραφή, σκοπός, ενδεικτικά κριτήρια ποιότητας, μέθοδος εργασίας, διαθέσιμα στοιχεία στο σχολείο και ενδεικτικά ερωτήματα για τη διερεύνηση του κάθε δείκτη. Εκτύπωση σε 1 φύλλο (2 σελίδες) για κάθε δείκτη ξεχωριστά         Δείκτης 1.1   -   Δείκτης 1.2   -   Δείκτης 2.1   -   Δείκτης 2.2   -   Δείκτης 2.3         Δείκτης 3.1   -   Δείκτης 3.2   -   Δείκτης 4.1   -   Δείκτης 4.2   -   Δείκτης 5.1         Δείκτης 5.2   -   Δείκτης 6.1   -   Δείκτης 6.2   -   Δείκτης 6.3   -   Δείκτης 7.1 Σύντομα θα αναρτηθούν νέα έντυπα σε μορφή word για τα συμπληρωματικά ερωτήματα διερεύνησης των δεικτών και για την έκθεση γενικής εκτίμησης της εικόνας του σχολείου. 
Υλικό Επιμόρφωσης και Εφαρμογής της ΑΕΕ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
1. Οι διαδικασίες εφαρογής της ΑΕΕ κατά το σχολικό έτος 2013-2014 σε απλά βήματα 2. Φόρμες για τη σύνταξη προτάσεων γενικής εκτίμησης από τις ομάδες εργασίας προς την ολομέλεια για κάθε δείκτη χωριστά.         Δείκτης 1.1   -   Δείκτης 1.2   -   Δείκτης 2.1   -   Δείκτης 2.2   -   Δείκτης 2.3         Δείκτης 3.1   -   Δείκτης 3.2   -   Δείκτης 4.1   -   Δείκτης 4.2   -   Δείκτης 5.1         Δείκτης 5.2   -   Δείκτης 6.1   -   Δείκτης 6.2   -   Δείκτης 6.3   -   Δείκτης 7.1                                                 Τα παραπάνω έντυπα είναι σε μορφή Word και μπορείτε να τα κατεβάσετε.
Υλικό για την Εφαρμογή της ΑΕΕ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση κατά το σχολικό έτος 2013 - 2014
Φόρμα για τη σύνταξη της Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου
Διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας κατά το σχολικό έτος 2013-2014