Δημήτριος Σπαθάρας – τ. Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών
Έναν νέο πρωτότυπο ως προς τους στόχους του διαγωνισμό για μαθητές και μαθήτριες των τάξεων Γ’ έως ΣΤ’ Δημοτικού καθώς και Α’ και Β’ Γυμνασίου θα διοργανώσει στις 9 Φεβρουαρίου 2019 η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία. Ο διαγωνισμός στην πρώτη χρονιά εφαρμογής του θα είναι σε πιλοτική μορφή και θα περιλαμβάνει ως εξεταστικά κέντρα μόνο σχολεία και εκπαιδευτικούς φορείς της Αττικής.
  • Δελτίο τύπου
  • Ενδεικτικά θέματα Γ’ και Δ’ Δημοτικού
  • Ενδεικτικά θέματα Γ’ και Δ’ Δημοτικού πλήρη
  • Ενδεικτικά θέματα Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού
  • Ενδεικτικά θέματα Ε’ και Στ’ Δημοτικού πλήρη
  • Ενδεικτικά θέματα Α’ και Β’ Γυμνασίου
  • Ενδεικτικά θέματα Α’ και Β’ Γυμνασίου πλήρη
  • Προδημοσίευση του περιοδικού «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ»
  • Εγχειρίδιο εκπαιδευτικού
  • Ερωτήσεις – Απαντήσεις