Δημήτριος Σπαθάρας – Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών, Φθιώτιδας και Ευρυτανίας

Εξεταστέα ύλη Μαθηματικών για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2018 (Νέο)
Διδακτέα ύλη Μαθηματικών κατά το σχολικό έτος 2016-2017

Σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 149987/Δ2/15-9-2016 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. η διδακτέα ύλη Μαθηματικών στα Ημερήσια και Εσπερινά Γυμνάσια κατά το σχολικό έτος 2016-2017 είναι:

Σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 150652/Δ2/15-9-2016 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ., αλλά και με την Υ.Α. 141966/Δ2, ΦΕΚ 2894/Τεύχος Β΄/12-9-2016, η διδακτέα ύλη Μαθηματικών στα Ημερήσια ΓΕΛ κατά το σχολικό έτος 2016-2017 είναι:

Σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 150652/Δ2/15-9-2016 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ., αλλά και με με την Υ.Α. 141964/Δ2, ΦΕΚ 2893/Τεύχος Β΄/12-9-2016, η διδακτέα ύλη Μαθηματικών στα Εσπερινά ΓΕΛ κατά το σχολικό έτος 2016-2017 είναι:

Η εξεταστέα ύλη στα Μαθηματικά για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2017 έχει ως εξής: