Δημήτριος Σπαθάρας – Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών, Φθιώτιδας και Ευρυτανίας


Εξεταστέα ύλη Μαθηματικών ΓΕΛ για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2019Με βάση την Υ.Α. 119174/Δ2, ΦΕΚ 3411/τ. Β΄/10-Αυγούστου-2018.

Με βάση την Υ.Α. 119177/Δ2, ΦΕΚ 3412/τ. Β΄/10-Αυγούστου-2018.Η Διδακτέα ύλη Μαθηματικών για το Σχολικό Έτος 2018-2019 αναμένεται.

Μέχρι τότε ισχύει η διδακτέα ύλη του προηγουμένου Σχολικού Έτους.Διδακτέα ύλη Μαθηματικών Ημερήσιων και
Εσπερινών Γυμνασίων κατά το σχολικό έτος 2017-2018

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 164264/Δ2/3-10-2017 του ΥΠ.Π.Ε.Θ. η διδακτέα ύλη στα Μαθηματικά των Ημερήσιων και Εσπερινών Γυμνασίων κατά το σχολικό έτος 2017-2018 ήταν:

¨¨


Διδακτέα ύλη Μαθηματικών Ημερήσιων
Γενικών Λυκείων κατά το σχολικό έτος 2017-2018

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 163561/Δ2/2-10-2017 του ΥΠ.Π.Ε.Θ. η διδακτέα ύλη στα Μαθηματικά των Α’ και Β’ τάξεων Ημερήσιων Γενικών Λυκείων κατά το σχολικό έτος 2017-2018 ήταν:

Τα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας της Γ’ τάξης Ημερήσιου ΓΕΛ από το σχολικό έτος 2017-2018 δεν εξετάζονται Πανελλαδικά. Όσο αφορά τη διδακτέα ύλη, ισχύει αυτή του προηγουμένου σχολικού έτους, με βάση την ΥΑ 141966/Δ2, ΦΕΚ 2894/τ. Β΄/12-9-2016.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 163573/Δ2/2-10-2017 του ΥΠ.Π.Ε.Θ. η διδακτέα – εξεταστέα ύλη στα Μαθηματικά Προσανατολισμού της Γ’ τάξης Ημερήσιων Γενικών Λυκείων κατά το σχολικό έτος 2017-2018 ήταν:

ΥΥπενθυμίζουμε ότι η διδακτέα – εξεταστέα ύλη στα Μαθηματικά Προσανατολισμού της Γ’ τάξης των Ημερήσιων ΓΕΛ για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2018 με βάση την ΥΑ 134932/Δ2, ΦΕΚ 2893/τ. Β’/21-8-2017 ήταν:

Εξεταστέα ύλη Μαθηματικών Προσανατολισμού Γ’ τάξης
Ημερήσιου ΓΕΛ για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2018


Διδακτέα ύλη Μαθηματικών Ημερήσιων
Επαγγελματικών Λυκείων κατά το σχολικό έτος 2017-2018

Σύμφωνα με την εγκύκλιο Φ3/162773/Δ4/29-9-2017 του ΥΠ.Π.Ε.Θ. η διδακτέα ύλη στα Μαθηματικά των Ημερήσιων Επαγγελματικών Λυκείων κατά το σχολικό έτος 2017-2018 είναι:

Σύμφωνα με την εγκύκλιο Φ6/163251/Δ4/29-9-2017 του ΥΠ.Π.Ε.Θ. η διδακτέα – εξεταστέα ύλη στα Μαθηματικά – Άλγεβρα της Γ’ τάξης των Ημερήσιων ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2017-2018 ήταν:

Υπενθυμίζουμε ότι η διδακτέα – εξεταστέα ύλη στα Μαθηματικά – Άλγεβρα της Γ’ τάξης των Ημερήσιων ΕΠΑΛ για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2018 με βάση την εγκύκλιο Φ6/163251/Δ4/29-9-2017 του ΥΠ.Π.Ε.Θ. ήταν:


Εξεταστέα ύλη Μαθηματικών για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2018