Δημήτριος Σπαθάρας – τ. Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών

Ωρολόγια Προγράμματα

Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε τα ωρολόγια προγράμματα μαθημάτων του Ημερήσιου και του Εσπερινού Γυμνασίου, που θα εφαρμοστούν κατά το σχολικό έτος 2018-2019.