Δημήτριος Σπαθάρας – τ. Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου, που θα εφαρμοστεί κατά το σχολικό έτος 2018-2019.