Δημήτριος Σπαθάρας – τ. Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών

Πανελλαδικές Εξετάσεις

Η εξεταστέα ύλη των Μαθηματικών Ημερησίων ΓΕΛ στις πανελλαδικές εξετάσεις 2016.

Η εξεταστέα ύλη των Μαθηματικών Εσπερινών ΓΕΛ στις πανελλαδικές εξετάσεις 2016.

Νέο σύστημα πρόσβασης των υποψηφίων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ισχύει για τους μαθητές που θα φοιτήσουν το Σεπτέμβριο στη Γ΄ τάξη Ημερήσιου και στη Δ΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου. Οι μαθητές των τάξεων αυτών χωρίζονται σε τρεις ομάδες προσανατολισμού:
•  Ομάδα Ανθρωπιστικών Σπουδών,
•  Ομάδα Θετικών Σπουδών και
•  Ομάδα Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής.
Το πρόγραμμα διδασκαλίας περιλαμβάνει μαθήματα γενικής παιδείας και μαθήματα της ομάδας προσανατολισμού. Ειδικά οι μαθητές της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου παρακολουθούν και ένα μάθημα επιλογής.
Τα επιστημονικά πεδία που μπορούν να επιλέξουν οι μαθητές είναι:
•  1ο Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες
•  2ο Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες
•  3ο Επιστήμες Υγείας και Ζωής
•  4ο Επιστήμες της Εκπαίδευσης
•  5ο Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής
Οι μαθητές κάθε ομάδας προσανατολισμού μπορούν να επιλέξουν μέχρι δύο το πολύ επιστημονικά πεδία. Αν επιλέξουν ένα επιστημονικό πεδίο τότε εξετάζονται πανελλαδικά σε τέσσερα (4) μαθήματα ενώ αν επιλέξουν δύο επιστημονικά πεδία τότε εξετάζονται πανελλαδικά σε πέντε (5) μαθήματα.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε ένα χρήσιμο πίνακα με όλες τις δυνατές επιλογές.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1186/τεύχος Β΄/19-6-2015 η Υπουργική Απόφαση 96080/Δ2 που αφορά την εξεταστέα − διδακτέα ύλη των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2015−2016.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το ΦΕΚ 1186/τεύχος Β΄/19-6-2015

Πρόσφατα ανέκυψε το θέμα του κατά πόσον είναι επιτρεπτό εξεταζόμενος μαθητής στις πανελλήνιες εξετάσεις να χρησιμοποιήσει στο θέμα Δ1 τον τύπο των ριζών του τριωνύμου όταν έχουμε αντί του αγνώστου και των αριθμητικών συντελεστών συναρτήσεις του x. Περισσότερα…

Ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Παιδείας η ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων καθώς και οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων για το σχολικό έτος 2015-2016.

Πατήστε εδώ για να καταβάσετε το ΦΕΚ 995/τεύχος Β΄/29-5-2015

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 50/τεύχος Α΄/14-5-2015 ο νόμος 4327/2015 «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις». Ο νέος νόμος μεταξύ των άλλων περιλαμβάνει διατάξεις για:
• Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Λυκείου.
• Την απόλυση των μαθητών της Γ΄ τάξης Ημερήσιου ΓΕΛ και της Δ΄ τάξης Εσπερινού ΓΕΛ.
• Το νέο σύστημα πρόσβασης των υποψηφίων στα ΑΕΙ που θα ισχύσει από του χρόνου.
• Τα πειραματικά σχολεία.
• Την επιλογή των στελεχών της εκπαίδευσης.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το ΦΕΚ 50/τεύχος Α΄/14-5-2015 με το νόμο 4327/2015