Δημήτριος Σπαθάρας – Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών, Φθιώτιδας και Ευρυτανίας

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2018 (Νέο)


Καταργείται το 4ο Επιστημονικό Πεδίο «Επιστήμες της Εκπαίδευσης» και στο εξής, τα τμήματα που κατατάσσονταν στο πεδίο αυτό θα εντάσσονται σε όλα τα υπόλοιπα πεδία. Σύμφωνα με το άρθρο 74 του νόμου 4485/17, επανακαθορίζονται τα Επιστημονικά Πεδία, τα οποία είναι:

♦  1ο Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες

♦  2ο Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες

♦  3ο Επιστήμες Υγείας και Ζωής

♦  4ο Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορική

Όσοι θα είναι υποψήφιοι σε ένα μόνο επιστημονικό πεδίο θα εξεταστούν σε τέσσερα μαθήματα, ενώ όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι σε δύο επιστημονικά πεδία θα εξεταστούν και σε ένα πέμπτο μάθημα. Σχετικός είναι ο επόμενος πίνακας, όπου φαίνονται όλες οι επιλογές με τα εξεταζόμενα μαθήματα ανά επιστημονικό πεδίο, καθώς και οι συντελεστές βαρύτητας αυτών.

Εξεταζόμενα μαθήματα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2018


Πανελλαδικές Εξετάσεις 2017


Στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2017 όλοι οι υποψήφιοι, απόφοιτοι και τελειόφοιτοι του Γενικού Λυκείου, θα διαγωνιστούν με το νέο σύστημα εξέτασης, δηλαδή αυτό που ίσχυσε για πρώτη φορά το 2016. Επομένως, όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι σε ένα μόνο επιστημονικό πεδίο θα εξεταστούν σε τέσσερα μαθήματα, ενώ όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι σε δύο επιστημονικά πεδία θα εξεταστούν και σε ένα πέμπτο μάθημα. Σχετικός είναι ο επόμενος πίνακας, όπου φαίνονται όλες οι επιλογές με τα εξεταζόμενα μαθήματα ανά επιστημονικό πεδίο, καθώς και οι συντελεστές βαρύτητας αυτών.

Εξεταζόμενα μαθήματα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2017

Για να υπολογίσετε εύκολα τα μόρια κάποιου υποψηφίου, με βάση τις επιδόσεις του, χρήσιμη είναι η παρακάτω εφαρμογή.

Υπολογισμός μορίων Πανελλαδικών Εξετάσεων 2017

Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε καταλόγους όλων των ιστοσελίδων των σχολών και των τμημάτων ανά επιστημονικό πεδίο. Σε κάθε τμήμα υπάρχει υπερσύνδεση με την αντίστοιχη ιστοσελίδα του τμήματος, για άμεση ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Ιστοσελίδες σχολών και τμημάτων του 1ου Επιστημονικού Πεδίου

Ιστοσελίδες σχολών και τμημάτων του 2ου Επιστημονικού Πεδίου

Ιστοσελίδες σχολών και τμημάτων του 3ου Επιστημονικού Πεδίου

Ιστοσελίδες σχολών και τμημάτων του 4ου Επιστημονικού Πεδίου

Ιστοσελίδες σχολών και τμημάτων του 5ου Επιστημονικού Πεδίου

Ακολουθώντας τους παρακάτω συνδέσμους έχετε τη δυνατότητα να εκτυπώσετε τους πίνακες των σχολών και των τμημάτων ανά επιστημονικό πεδίο. Στην τελευταία στήλη κάθε πίνακα φαίνονται οι βάσεις των σχολών κατά τις εξετάσεις του 2016.

Πίνακας σχολών και τμημάτων του 1ου Επιστημονικού Πεδίου

Πίνακας σχολών και τμημάτων του 2ου Επιστημονικού Πεδίου

Πίνακας σχολών και τμημάτων του 3ου Επιστημονικού Πεδίου

Πίνακας σχολών και τμημάτων του 4ου Επιστημονικού Πεδίου

Πίνακας σχολών και τμημάτων του 5ου Επιστημονικού Πεδίου

Όσο αφορά τα Μαθηματικά, στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε τα θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων προηγουμένων ετών.

Θέματα Μαθηματικών Γενικής Παιδείας 2003-2016

Πανελλαδικές Εξετάσεις Ημερησίων ΓΕΛ 2003-2016

Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις Ημερησίων ΓΕΛ 2003-2016

Πανελλαδικές Εξετάσεις Εσπερινών ΓΕΛ 2003-2016

Θέματα Μαθηματικών Κατεύθυνσης/Προσανατολισμού 2003-2016

Πανελλαδικές Εξετάσεις Ημερησίων ΓΕΛ 2003-2016

Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις Ημερησίων ΓΕΛ 2003-2016

Πανελλαδικές Εξετάσεις Ομογενών 2003-2016

Πανελλαδικές Εξετάσεις Εσπερινών ΓΕΛ 2003-2016

Υπενθυμίζουμε την εξεταστέα ύλη των Μαθηματικών στα Ημερήσια και Εσπερινά ΓΕΛ για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2017.

Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ’ τάξης Ημερήσιου ΓΕΛ

Μαθηματικά Προσανατολισμού Γ’ τάξης Ημερήσιου ΓΕΛ

Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Δ’ τάξης Εσπερινού ΓΕΛ

Μαθηματικά Προσανατολισμού Δ’ τάξης Εσπερινού ΓΕΛ