Δ. Σπαθάρας – τ. Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών

Ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Παιδείας η ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων καθώς και οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων για το σχολικό έτος 2015-2016.

Πατήστε εδώ για να καταβάσετε το ΦΕΚ 995/τεύχος Β΄/29-5-2015