Δ. Σπαθάρας – τ. Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών

Το 2018 συμπληρώνονται 100 χρόνια από την ίδρυση της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας.

Το ΔΣ σε έκτακτη συνεδρίασή του στις 31-10-2016 αποφάσισε να προσδώσει ιδιαίτερο και πανηγυρικό χαρακτήρα σε αυτή την ιστορική για τη μαθηματική κοινότητα και για την ελληνική κοινωνία επέτειο με τη διοργάνωση επιστημονικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, εκθέσεων, φεστιβάλ και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε όλη την επικράτεια.

Η ΕΜΕ καλεί τα μέλη της να ενεργοποιηθούν και να καταθέσουν προτάσεις για την ανάδειξη αυτής της εμβέλειας της μαθηματικής επιστήμης, που την καθιστά διακριτή και ταυτόχρονα συνδεδεμένη με την ιστορία των επιστημών, της φιλοσοφίας, της τεχνολογίας, των τεχνών και των πολιτισμών.

Καλεί τα Παραρτήματα της ΕΜΕ να αναλάβουν ενεργό ρόλο και να αναπτύξουν συνεργασίες με τους επιστημονικούς, πολιτιστικούς, αναπτυξιακούς φορείς, καθώς και με τους αυτοδιοικητικούς θεσμούς για τη διάχυση των μαθηματικών στην κοινωνία.

Καλεί τα Τμήματα Μαθηματικών των Πανεπιστημίων να συνεργαστούν, σε αυτή την κατεύθυνση με στόχο την ανάδειξη και καταγραφή των τομέων και πεδίων που αναπτύσσει η σύγχρονη μαθηματική έρευνα.

Απευθύνεται στην πολιτεία ώστε να συμβάλλει με όλους τους πρόσφορους τρόπους για την ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας, τη βελτίωση της μαθηματικής εκπαίδευσης και την ανάδειξη της ιστορίας και εξέλιξης των ελληνικών μαθηματικών.

Το ΔΣ θα ξεκινήσει άμεσα τη συνεργασία με συλλογικές πρωτοβουλίες και φορείς που καλλιεργούν την μαθηματική σκέψη στην ελληνική κοινωνία και στην εκπαίδευση σε πλείστους τομείς, όπως στη λογοτεχνία, στη μουσική, στον κινηματογράφο, για να συνδιοργανώσει δημόσιες και ανοιχτές εκδηλώσεις.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας

             Ο Πρόεδρος                                                                          Ο Γενικός Γραμματέας
Νικόλαος Αλεξανδρής                                                                        Ιωάννης Τυρλής
Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς                       Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης