Δ. Σπαθάρας – τ. Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών

Χρόνια πολλά και ευτυχισμένο το 2015.
Από σήμερα αλλάζει η μορφή της ιστοσελίδας (www.pe03.gr). Η νέα ιστοσελίδα είναι αναβαθμισμένη τεχνικά, κάνοντας χρήση του ελεύθερου λογισμικού WordPress. Ανανεωμένο θα είναι επίσης και το περιεχόμενο με το οποίο θα εμπλουτίζεται σταδιακά. Φιλοδοξεί έτσι να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο ενημέρωσης της μαθηματικής αλλά και γενικότερα της εκπαιδευτικής κοινότητας.