Δ. Σπαθάρας – τ. Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών

Δημοσιέυθηκε στο ΦΕΚ 862/τεύχος Β΄/15-5-2015 η Υπουργική Απόφαση 77451/Δ2 που ρυθμίζει θέματα αξιολόγησης των μαθητών Α΄ και Β΄ τάξεων Ημερησίου ΓΕΛ και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Εσπερινού ΓΕΛ για το σχολικό έτος 2014−2015.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το ΦΕΚ 862/τεύχος Β΄/15-5-2015