Δ. Σπαθάρας – τ. Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 74/τεύχος Α’/22-4-2016 το Π.Δ. 46 με θέμα “Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου”, η ισχύς του οποίου αρχίζει από τη δημοσίευσή του.

Για λήψη και εκτύπωση πατήστε εδώ…