Δ. Σπαθάρας – τ. Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών
Με την αρ. πρωτ. 166741/Δ2/20-10-2015 η Διεύθυνση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ απέστειλε οδηγίες σχετικά με την διαχείριση της διδακτέας-εξεταστέας ύλης των Μαθηματικών Προσανατολισμού της Γ’ τάξης Ημερήσιου και της Δ’ τάξης Εσπερινού ΓΕΛ για το σχολικό έτος 2015-2016.