Δ. Σπαθάρας – τ. Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών


Διδακτέα ύλη Μαθηματικών Ημερήσιων και
Εσπερινών Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2018-2019


Σύμφωνα με την εγκύκλιο 160244/Δ2/26-Σεπ-2018 του ΥΠ.Π.Ε.Θ. η διδακτέα ύλη στα Μαθηματικά των Ημερήσιων και Εσπερινών Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2018-2019 είναι:


Διδακτέα ύλη Μαθηματικών Α’ και Β’ τάξης
Ημερήσιων ΓΕΛ
για το σχολικό έτος 2018-2019Σύμφωνα με την εγκύκλιο 160253/Δ2/26-Σεπ-2018 του ΥΠ.Π.Ε.Θ. η διδακτέα ύλη στα Μαθηματικά των Α’ και Β’ τάξεων των Ημερήσιων ΓΕΛ για το σχολικό έτος 2018-2019 είναι:


Διδακτέα ύλη Μαθηματικών Ημερήσιων
ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2018-2019


Σύμφωνα με την εγκύκλιο Φ3/149327Δ4/11-Σεπ-2018 του ΥΠ.Π.Ε.Θ. η διδακτέα ύλη στα Μαθηματικά των Ημερήσιων ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2018-2019 είναι:

Σύμφωνα με την Υ.Α. Φ6/160663/Δ4, ΦΕΚ 4320/τ. Β΄/28-Σεπ-2018 η διδακτέα-εξεταστέα ύλη στα Μαθηματικά (Άλγεβρα) της Γ’ τάξης των Ημερήσιων ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2018-2019 είναι:Εξεταστέα ύλη Μαθηματικών Προσανατολισμού ΓΕΛ
για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2019


Δείτε την εξεταστέα ύλη των Μαθηματικών Προσανατολισμού Γ’ τάξης Ημερήσιων ΓΕΛ για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2019 με βάση την Υ.Α. 119174/Δ2, ΦΕΚ 3411/τ. Β΄/10-Αυγ-2018:

Δείτε την εξεταστέα ύλη των Μαθηματικών Προσανατολισμού Δ’ τάξης Εσπερινών ΓΕΛ για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2019 με βάση την Υ.Α. 119177/Δ2, ΦΕΚ 3412/τ. Β΄/10-Αυγ-2018:Εξεταστέα ύλη Μαθηματικών ( Άλγεβρας) ΕΠΑΛ
για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2019


Δείτε την εξεταστέα ύλη των Μαθηματικών Γ’ τάξης Ημερήσιων και Δ’ τάξης Εσπερινών ΕΠΑΛ για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2019 με βάση την Υ.Α. Φ6/160663/Δ4, ΦΕΚ 4320/τ. Β΄/28-09-2018: