Δ. Σπαθάρας – τ. Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών

proetoimasia-gymΞεκινώντας τη νέα σχολική χρονιά 2015-2016, για την καλύτερη οργάνωση της διδασκαλίας των Μαθηματικών στο Γυμνάσιο, χρήσιμα είναι τα παρακάτω:

Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών που ισχύει στο Γυμνάσιο

Πατήστε εδώ για εκτύπωση μονής σελίδας (μεγάλα περιθώρια δεξιά)
Πατήστε εδώ για εκτύπωση εμπός-πίσω (αντικριστά περιθώρια)

Σχολικά βιβλία μαθητών και βιβλία εκπαιδευτικών

Α΄ Γυμνασίου – Βιβλίο μαθητή        Α΄ Γυμνασίου – Βιβλίο εκπαιδευτικού
Β΄ Γυμνασίου – Βιβλίο μαθητή        Β΄ Γυμνασίου – Βιβλίο εκπαιδευτικού
Γ΄ Γυμνασίου – Βιβλίο μαθητή        Γ΄ Γυμνασίου – Βιβλίο εκπαιδευτικού

Να σημειώσουμε εδώ ότι, η ύλη που αναφέρεται στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών αλλά και στα σχολικά βιβλία, δεν αποτελεί στο σύνολό της τη διδακτέα ύλη του μαθήματος. Η διδακτέα ύλη ορίζεται από το Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. κατόπιν πρότασης του Ι.Ε.Π. και είναι πάντοτε μέσα στα πλαίσια του αναλυτικού προγράμματος σπουδών.

Στη συνέχεια μπορείτε να δείτε την διδακτέα ύλη αλλά και τις οδηγίες διδασκαλίας της περασμένης σχολικής χρονιάς 2014-2015.

Α΄ Γυμνασίου – Διδακτέα ύλη 2014-2015     Α΄ Γυμνασίου – Οδηγίες διδασκαλίας 2014-2015
Β΄ Γυμνασίου – Διδακτέα ύλη 2014-2015     Β΄ Γυμνασίου – Οδηγίες διδασκαλίας 2014-2015
Γ΄ Γυμνασίου – Διδακτέα ύλη 2014-2015     Γ΄ Γυμνασίου – Οδηγίες διδασκαλίας 2014-2015

Με δεδομένα τα παραπάνω, και περιμένοντας τις σχετικές οδηγίες από το Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ, προτείνουμε έναν βραχυπρόθεσμο προσωρινό προγραμματισμό για τη διδασκαλία του μαθήματος.

Α΄ Γυμνασίου – Ενδεικτικός τριμηνιαίος προγραμματισμός διδασκαλίας των Μαθηματικών
Β΄ Γυμνασίου – Ενδεικτικός τριμηνιαίος προγραμματισμός διδασκαλίας των Μαθηματικών
Γ΄ Γυμνασίου – Ενδεικτικός τριμηνιαίος προγραμματισμός διδασκαλίας των Μαθηματικών

Τέλος χρήσιμο είναι και ένα εβδομαδιαίο ημερολόγιο το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ.