Δ. Σπαθάρας – τ. Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών

Με την αρ. πρωτ. 46512/Δ2/18-03-2016 η Διεύθυνση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ απέστειλε διευκρινίσεις για τη διδακτέα – εξεταστέα ύλη των Μαθηματικών της Γ’ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής για το σχολικό έτος 2015 – 2016.

Διαβάστε εδώ το σχετικό έγγραφο