Δ. Σπαθάρας – τ. Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών

Για τις Ερευνητικές Εργασίες (Project) στα Ημερήσια και Εσπερινά Γενικά Λύκεια σχετική είναι η εγκύκλιος με αρ. πρωτ. 179544/Δ2/26-10-2016.

179544/Δ2/26-10-2016 • Για λήψη πατήστε εδώ …

Η παραπάνω εγκύκλιος επεστάλει από τη Διεύθυνση Σπουδών, Πραγραμμάτων και Οργάνωσης Δ/θμιας Εκπ/σης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και έχει θέμα: “Οδηγίες για τη διδασκαλία των Ερευνητικών Εργασιών (Project) των Α’ και Β’ τάξεων Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και Α’ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2016-2017”.

___