Δ. Σπαθάρας – τ. Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών

Δείτε τα θέματα και τις ενδεικτικές λύσεις του 75ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού στα Μαθηματικά “Ο Ευκλείδης” που διεξήχθη το Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2015.

Θέματα  •  Θέματα και λύσεις