Δ. Σπαθάρας – τ. Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1186/τεύχος Β΄/19-6-2015 η Υπουργική Απόφαση 96080/Δ2 που αφορά την εξεταστέα − διδακτέα ύλη των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2015−2016.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το ΦΕΚ 1186/τεύχος Β΄/19-6-2015