Δ. Σπαθάρας – τ. Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών

diavasmaΔημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1652/τεύχος Β΄/6-8-2015 η Υπουργική Απόφαση 117242/Δ2 που αφορά την εξεταστέα − διδακτέα ύλη των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2015−2016.

Πατήστε εδώ για να καταβάσετε το ΦΕΚ 1652/τεύχος Β΄/6-8-2015