Δ. Σπαθάρας – τ. Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών

Πρόσφατα ανέκυψε το θέμα του κατά πόσον είναι επιτρεπτό εξεταζόμενος μαθητής στις πανελλήνιες εξετάσεις να χρησιμοποιήσει στο θέμα Δ1 τον τύπο των ριζών του τριωνύμου όταν έχουμε αντί του αγνώστου και των αριθμητικών συντελεστών συναρτήσεις του x. Περισσότερα…