Δ. Σπαθάρας – τ. Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών

Η εφαρμογή των Βιωματικών Δράσεων στα Ημερήσια και Εσπερινά Γυμνάσια κατά το σχολικό έτος 2015-2016 γίνεται σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 144968/Δ2/16-09-2015 εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.

Πατήστε εδώ για να δείτε το έγγραφο

Με την έναρξη του σχολικού έτους οι εκπαιδευτικοί που προτίθενται να αναλάβουν την εποπτεία βιωματικών δράσεων στο γυμνάσιο, ετοιμάζουν και καταθέτουν προτάσεις θεμάτων στο Σχολικό Σύμβουλο Παιδαγωγικής Ευθύνης του σχολείου.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε μια ενδεικτική φόρμα για την υποβολή
πρότασης θέματος βιωματικής
δράσης σε μορφή Word

Στη συνέχεια θα βρείτε επιμορφωτικό υλικό για τις βιωματικές δράσεις.

Επιμορφωτικό υλικό γενικά.

Επιμορφωτικό υλικό ανά διδακτικό αντικείμενο.

Διδακτικό αντικείμενο: «Σχολική και Κοινωνική Ζωή» (Α΄ Γυμνασίου)
Ανάθεση: Όλοι οι κλάδοι με εξαίρεση ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04

Διδακτικό αντικείμενο: «Φύση και Άσκηση» (Β΄ Γυμνασίου)
Ανάθεση: ΠΕ11

Διδακτικό αντικείμενο: «Πολιτισμός και Δραστηριότητες Τέχνης» (Β΄ Γυμνασίου)
Ανάθεση: Όλοι οι κλάδοι με εξαίρεση ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04

Διδακτικό αντικείμενο: «Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός» (Γ΄ Γυμνασίου)
Ανάθεση: Όλοι οι κλάδοι με εξαίρεση ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04

Διδακτικό αντικείμενο: «Τοπική Ιστορία» (Γ΄ Γυμνασίου)
Ανάθεση: Όλοι οι κλάδοι με εξαίρεση ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04

Διδακτικό αντικείμενο: «Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη» (Γ΄ Γυμνασίου)
Ανάθεση: Όλοι οι κλάδοι με εξαίρεση ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04