Δ. Σπαθάρας – τ. Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 35/2016 του Δ.Σ.)  το ΥΠ.Π.Ε.Θ. απέστηλε τις παρακάτω οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηματικών στις Α’, Β΄ τάξεις Ημερησίου ΓΕΛ και στις Α’, Β’, Γ’ τάξεις Εσπερινού ΓΕΛ για το σχολικό έτος 2016-2017.

Για λήψη και εκτύπωση πατήστε εδώ…