Δ. Σπαθάρας – τ. Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών


Οδηγίες διδασκαλίας των Μαθηματικών όλων των τάξεων των
Ημερήσιων και Εσπερινών Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2018-2019Σύμφωνα με την εγκύκλιο 160244/Δ2/26-Σεπ-2018 του ΥΠ.Π.Ε.Θ. οι οδηγίες διδασκαλίας των Μαθηματικών όλων των τάξεων στα Ημερήσια και Εσπερινά Γυμνάσια για το σχολικό έτος 2018-2019 είναι:

Οδηγίες διδασκαλίας των Μαθηματικών όλων των τάξεων των
Ημερήσιων και Εσπερινών Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2018-2019Οδηγίες διδασκαλίας των Μαθηματικών των Α’, Β’ τάξεων Ημερήσιων και
Α’, Β’, Γ’ τάξεων
Εσπερινών ΓΕΛ για το σχολικό έτος 2018-2019Σύμφωνα με την εγκύκλιο 160253/Δ2/26-Σεπ-2018 του ΥΠ.Π.Ε.Θ. οι οδηγίες διδασκαλίας των Μαθηματικών στις Α’, Β’ τάξεις Ημερησίων και στις Α’, Β’, Γ’ τάξεις Εσπερινών ΓΕΛ για το σχολικό έτος 2018-2019 είναι:

Οδηγίες διδασκαλίας των Μαθηματικών των Α’, Β’ τάξεων Ημερήσιων
και Α’, Β’, Γ’ Εσπερινών ΓΕΛ για το σχολικό έτος 2018-2019Οδηγίες διδασκαλίας των Μαθηματικών όλων των τάξεων των
Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2018-2019Σύμφωνα με την εγκύκλιο Φ3/149327/11-Σεπ-2018 του ΥΠ.Π.Ε.Θ. οι οδηγίες διδασκαλίας των Μαθηματικών όλων των τάξεων στα Ημερήσια και Εσπερινά ΕΠΑΛ για σχολικό έτος 2018-2019 είναι:

Οδηγίες διδασκαλίας των Μαθηματικών όλων των τάξεων των
Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2018-2019