Δ. Σπαθάρας – τ. Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 50/τεύχος Α΄/14-5-2015 ο νόμος 4327/2015 “Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις”. Ο νέος νόμος μεταξύ των άλλων περιλαμβάνει διατάξεις για:
• Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Λυκείου.
• Την απόλυση των μαθητών της Γ΄ τάξης Ημερήσιου ΓΕΛ και της Δ΄ τάξης Εσπερινού ΓΕΛ.
• Το νέο σύστημα πρόσβασης των υποψηφίων στα ΑΕΙ που θα ισχύσει από του χρόνου.
• Τα πειραματικά σχολεία.
• Την επιλογή των στελεχών της εκπαίδευσης.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το ΦΕΚ 50/τεύχος Α΄/14-5-2015 με το νόμο 4327/2015