Δ. Σπαθάρας – τ. Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών

Τα Μαθηματικά ως πηγή ιδεών για υλοποίηση πολιτιστικών προγραμμάτων στο Γυμνάσιο.

Πατήστε εδώ για εκτύπωση μονής σελίδας (μεγάλα περιθώρια αριστερά)
Πατήστε εδώ για εκτύπωση εμπρός-πίσω (αντικριστά περιθώρια)

Τη σχετική εγκύκλιο για το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων κατά το σχολικό έτος 2015-2016 θα την βρείτε εδώ…