Δ. Σπαθάρας – τ. Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών

proetoimasia-lykΞεκινώντας τη νέα σχολική χρονιά 2015-2016, για την καλύτερη οργάνωση της διδασκαλίας των Μαθηματικών στις Α΄ και Β΄ τάξεις του Ημερήσιου ΓΕΛ, χρήσιμα είναι τα παρακάτω:

Πρόγραμμα σπουδών για τα Μαθηματικά στην Α΄ τάξη Γενικού Λυκείου

Πατήστε εδώ για εκτύπωση μονής σελίδας (μεγάλα περιθώρια δεξιά)
Πατήστε εδώ για εκτύπωση εμπός-πίσω (αντικριστά περιθώρια)

Πρόγραμμα σπουδών για τα Μαθηματικά στη Β΄ τάξη Γενικού Λυκείου

Πατήστε εδώ για εκτύπωση μονής σελίδας (μεγάλα περιθώρια δεξιά)
Πατήστε εδώ για εκτύπωση εμπός-πίσω (αντικριστά περιθώρια)

Σχολικά βιβλία μαθητών και βιβλία εκπαιδευτικών

Α΄ τάξη Λυκείου – Άλγεβρα – Βιβλίο μαθητή
Α΄ τάξη Λυκείου – Άλγεβρα – Λύσεις ασκήσεων
Α΄ και Β΄ τάξεις Λυκείου – Γεωμετρία – Βιβλίο μαθητή
Α΄ και Β΄ τάξεις Λυκείου – Γεωμετρία – Λύσεις ασκήσεων

Α΄ και Β΄ τάξεις Λυκείου – Γεωμετρία – Βιβλίο εκπαιδευτικού
Β΄ τάξη Λυκείου – Άλγεβρα – Βιβλίο μαθητή
Β΄ τάξη Λυκείου – Άλγεβρα – Λύσεις ασκήσεων

Β΄ τάξη Λυκείου – Μαθηματικά προσανατολισμού – Βιβλίο μαθητή
Β΄ τάξη Λυκείου – Μαθηματικά προσανατολισμού – Λύσεις ασκήσεων

Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηματικών στο Γενικό λύκειο

Να σημειώσουμε εδώ ότι, η ύλη που αναφέρεται στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών αλλά και στα σχολικά βιβλία, δεν αποτελεί στο σύνολό της τη διδακτέα ύλη του κάθε μαθήματος. Η διδακτέα ύλη ορίζεται από το Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. κατόπιν πρότασης του Ι.Ε.Π. και είναι πάντοτε μέσα στα πλαίσια του αναλυτικού προγράμματος σπουδών.

Στη συνέχεια μπορείτε να δείτε την διδακτέα ύλη αλλά και τις οδηγίες διδασκαλίας της περασμένης σχολικής χρονιάς 2014-2015.

Α΄ τάξη Λυκείου – Άλγεβρα:
Διδακτέα ύλη 2014-2015       Οδηγίες διδασκαλίας 2014-2015

Α΄ τάξη Λυκείου – Γεωμετρία:
Διδακτέα ύλη 2014-2015       Οδηγίες διδασκαλίας 2014-2015

Β΄ τάξη Λυκείου – Άλγεβρα:
Διδακτέα ύλη 2014-2015       Οδηγίες διδασκαλίας 2014-2015

Β΄ τάξη Λυκείου – Γεωμετρία:
Διδακτέα ύλη 2014-2015       Οδηγίες διδασκαλίας 2014-2015

Β΄ τάξη Λυκείου – Μαθηματικά προσανατολισμού:
Διδακτέα ύλη 2014-2015       Οδηγίες διδασκαλίας 2014-2015

Με δεδομένα τα παραπάνω, και περιμένοντας τις σχετικές οδηγίες από το Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ, προτείνουμε έναν βραχυπρόθεσμο προσωρινό προγραμματισμό για τη διδασκαλία των Μαθηματικών στις Α΄ και Β΄ τάξεις Ημερήσιου ΓΕΛ.

Α΄ τάξη Λυκείου – Προσωρινός ενδεικτικός προγραμματισμός διδασκαλίας των Μαθηματικών
Β΄ τάξη Λυκείου – Προσωρινός ενδεικτικός προγραμματισμός διδασκαλίας των Μαθηματικών

Τέλος χρήσιμο είναι και ένα εβδομαδιαίο ημερολόγιο το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ.