Δ. Σπαθάρας – τ. Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών

Με την Υ.Α. Φ.253/193309/Α5, ΦΕΚ 2647/τ. Β΄/9-12-205 ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την εισαγωγή των υποψηφίων Γενικών Λυκείων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση καθώς και τον τρόπο υπολογισμού των μορίων των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2016.

Πατήστε εδώ για να δείτε το σχετικό έγγραφο.