Δ. Σπαθάρας – τ. Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών

Δείτε τα θέματα και τις λύσεις του προκριματικού διαγωνισμού 2015 για την Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα μικρών και μεγάλων τάξεων, όπως προτάθηκαν από την Ελληνική Μαθηματική  Εταιρεία.

Θέματα και λύσεις του προκριματικού διαγωνισμού 2015