Δ. Σπαθάρας – τ. Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών

Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε τα θέματα, τις απαντήσεις και τις επισημάνσεις των γραπτών δοκιμασιών του 2015 στα μαθηματικά για την εισαγωγή των μαθητών στα Πρότυπα Γυμνάσια.

Θέματα  •  Απαντήσεις  •  Επισημάνσεις