Δ. Σπαθάρας – τ. Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών

Για όσους δεν έχουν ένα πρόγραμμα του εμπορίου ή κάποια δική τους κατάλληλη φόρμα για την καταγραφή του εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος του σχολείου τους ή κάποια άλλη δέσμευση, στον παρακάτω σύνδεσμο μπορούν να κατεβάσουν μια τέτοια φόρμα, σε μορφή αρχείου Excel.

Φόρμα.