Δ. Σπαθάρας – τ. Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών

Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, στο πλαίσιο του περιοδικού «Ο Μικρός Ευκλείδης» που εκδίδει, διοργανώνει τον 10ο μαθητικό διαγωνισμό στα Μαθηματικά, «Παιχνίδι και Μαθηματικά» για μαθητές Δημοτικού σχολείου. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί υπό την αιγίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. στις 4 Μαρτίου 2016 ημέρα Παρασκευή, για τους μαθητές των Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων, κατά τις ώρες 8:15 έως 10:15.

Διαβάστε εδώ το σχετικό έγγραφο: Φ.14/237/23235/Δ1 – 11/02/2016

Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε θέματα και λύσεις από τους διαγωνισμούς παρελθόντων ετών, αλλά και από άλλους τοπικούς διαγωνισμούς.

Τοπικός διαγωνισμός «Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής» για μαθητές Δημοτικού από το Παιδαγωγικό τμήμα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Τοπικός διαγωνισμός στα Μαθηματικά για μαθητές Δημοτικού από το Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας.

Τοπικός διαγωνισμός στα Μαθηματικά για μαθητές ΣΤ’ Δημοτικού από το Παράρτημα Χανίων της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας.