Μαθηματικά για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
    
Δ. Σπαθάρας - τ. Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών