Διαρκής Ενημέρωση Μαθηματικών
Δημήτριος Σπαθάρας - Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών, Φθιώτιδας και Ευρυτανίας
      
Εφαρμογή για τη στατιστική επεξεργασία της βαθμολογίας στο διαγνωστικό τεστ.
ΟΔΗΓΙΕΣ
Αρχικά κατεβάστε το αρχείο από τον παρακάτω σύνδεσμο και ενεργοποιήστε την επεξεργασία. Στη συνέχεια συμπληρώστε τα στοιχεία: Σχολείο, Τμήμα, Μάθημα και Ημερομηνία. Αφού βαθμολογήσετε τα γραπτά του τμήματος στην κλίμακα [0-100], με ακεραίους μόνο αριθμούς, καταχωρίστε τη βαθμολογία στη στήλη με το κίτρινο χρώμα. Η μετατροπή στην κλίμακα [0-20] και η γραφική παράσταση γίνονται αυτόματα. Ένα παράδειγμα φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Τέλος εκτυπώστε το έγγραφο.
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο ...