Η διδασκαλία των Μαθηματικών στην εποχή της πληροφορίας
Δημήτριος Σπαθάρας - τ. Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών