Δ. Σπαθάρας – τ. Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών

Στα θέματα των Μαθηματικών των Πανελλαδικών εξετάσεων του 2017 ετέθη για πρώτη φορά, στο θέμα Α θεωρίας, ερώτηση «Σ-Λ», η οποία απαιτούσε εκτός από το χαρακτηρισμό και αιτιολόγηση. Έκτοτε έχει γίνει κανόνας και κάθε φορά στις εξετάσεις υπάρχει μια σχετική ερώτηση. Όπως μπορούμε να δούμε στα θέματα μετά το 2017, σε όλες τις περιπτώσεις, ο ισχυρισμός περιέχει έναν καθολικό ποσοδείκτη και η απάντηση στον χαρακτηρισμό του ισχυρισμού είναι πάντα “ΛΑΘΟΣ”. Για την αιτιολόγηση απαιτείται ένα αντιπαράδειγμα.

Είναι δυνατόν όμως ο ισχυρισμός να περιέχει ένα υπαρξιακό ποσοδείκτη και η απάντηση, όσο αφορά το χαρακτηρισμό, να είναι “ΣΩΣΤΟ”. Η αιτιολόγηση γίνεται με ένα παράδειγμα και όχι με την απόδειξη μιας πρότασης. Ο υπαρξιακός ισχυρισμός θα πρέπει να είναι αληθής, ώστε να είναι δυνατόν να αιτιολογηθεί με παράδειγμα όπως είναι: Υπάρχουν συναρτήσεις που είναι ‘1-1’ χωρίς να είναι γνησίως μονότονες. Να χαρακτηριστεί “ΣΩΣΤΟ” ή “ΛΑΘΟΣ” και να αιτιολογηθεί η απάντηση.

Για περισσότερα διαβάστε τη σχετική εργασία …