Δ. Σπαθάρας – τ. Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών

Έναν νέο ως προς τους στόχους του διαγωνισμό για τους μαθητές των Β’, Γ’, Δ’, Ε’ και Στ’ τάξεων του Δημοτικού καθώς και των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων του Γυμνασίου διοργανώνει το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2020 η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία. Μετά την πολύ επιτυχημένη εφαρμογή την προηγούμενη χρονιά στην Αττική, εισέρχεται στην 2η φάση η οποία θα περιλαμβάνει ως εξεταστικά κέντρα επιλεγμένα σχολεία και εκπαιδευτικούς φορείς σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.

Ο διαγωνισμός αυτός δεν θα ελέγχει τη σχολική επίδοση και τις γνώσεις των μαθητών αλλά, την ικανότητα να σκέφτονται με εφόδιο τη Μαθηματική γνώση. Θα υπάρχουν 6 ομάδες θεμάτων. Η 1η ομάδα θα καλύπτει τη Β’ τάξη του Δημοτικού, 2η ομάδα θα καλύπτει τις Γ’ και Δ’ τάξεις του Δημοτικού, η 3η ομάδα θα καλύπτει τις Ε’ και ΣΤ’ τάξεις του Δημοτικού, η 4η, η 5η και η 6η ομάδα θα καλύπτουν τις 3 τάξεις του Γυμνασίου. Κάθε διαγωνιζόμενος καλείται να απαντήσει σε 25 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής κλιμακούμενης δυσκολίας κατά την διάρκεια του διαγωνισμού που θα είναι μιάμιση ώρα, από 9:30 έως 11:00.

Απαντήσεις στα συχνά ερωτήματα γονέων και κηδεμόνων θα βρείτε εδώ…

Εξεταστικά κέντρα του διαγωνισμού εντός Αττικής θα βρείτε εδώ… και εκτός Αττικής θα βρείτε εδώ…

Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε ενδεικτικά θέματα εξάσκησης για τον διαγωνισμό όλων των τάξεων από την Ε.Μ.Ε.

Λύσεις και άλλο υλικό προετοιμασίας για τον διαγωνισμό θα βρείτε εδώ …