Δ. Σπαθάρας – τ. Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών

 

Προετοιμασία για τον διαγωνισμό που θα διεξαχθεί το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2020

 

Μαθήματα για την Β’ τάξη Δημοτικού

Μάθημα 1ο – Εισαγωγή

Μάθημα 2ο – Θέματα εξάσκησης από την ΕΜΕ

Μάθημα 3ο – Θέματα εξάσκησης από τον διαγωνισμό Καγκουρό 2012

Μάθημα 4ο – Θέματα εξάσκησης από τον διαγωνισμό Καγκουρό 2013

Μαθήματα για τις Γ’ & Δ’ τάξεις Δημοτικού

Μάθημα 1ο – Εισαγωγή

Μάθημα 2ο – Θέματα εξάσκησης από την ΕΜΕ

Μάθημα 3ο – Θέματα εξάσκησης από τον διαγωνισμό Καγκουρό 2012

Μάθημα 4ο – Θέματα εξάσκησης από τον διαγωνισμό Καγκουρό 2013

Μαθήματα για τις Ε’ & Στ’ τάξεις Δημοτικού

Μάθημα 1ο – Εισαγωγή

Μάθημα 2ο – Θέματα εξάσκησης από την ΕΜΕ

Μάθημα 3ο – Θέματα εξάσκησης από τον διαγωνισμό Καγκουρό 2012

Μάθημα 4ο – Θέματα εξάσκησης από τον διαγωνισμό Καγκουρό 2013

Μαθήματα για την Α’ τάξη Γυμνασίου

Μάθημα 1ο – Εισαγωγή

Μάθημα 2ο – Θέματα εξάσκησης από την ΕΜΕ

Μάθημα 3ο – Θέματα εξάσκησης από τον διαγωνισμό Καγκουρό 2012

Μάθημα 4ο – Θέματα εξάσκησης από τον διαγωνισμό Καγκουρό 2013

Μαθήματα για την Β’ τάξη Γυμνασίου

Μάθημα 1ο – Εισαγωγή

Μάθημα 2ο – Θέματα εξάσκησης από την ΕΜΕ

Μάθημα 3ο – Θέματα εξάσκησης από τον διαγωνισμό Καγκουρό 2012

Μάθημα 4ο – Θέματα εξάσκησης από τον διαγωνισμό Καγκουρό 2013

Μαθήματα για την Γ’ τάξη Γυμνασίου

Μάθημα 1ο – Εισαγωγή

Μάθημα 2ο – Θέματα εξάσκησης από την ΕΜΕ

Μάθημα 3ο – Θέματα εξάσκησης από τον διαγωνισμό Καγκουρό 2012

Μάθημα 4ο – Θέματα εξάσκησης από τον διαγωνισμό Καγκουρό 2013

 

Τα μαθήματα συνεχίζονται

 

 

 

 

 

 

 

____