Δ. Σπαθάρας – τ. Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών

Πίσω↵ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Λήψη αρχείου
Άλγεβρα
Α’ Τάξης
Γεωμετρία
Α’ Τάξης
Άλγεβρα
Β’ Τάξης
Γεωμετρία
Β’ Τάξης
Μαθ/κά Θ.Σ.
Β’ Τάξης
ΑΛΓΕΒΡΑ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΙΤΛΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σελίδα 13 του
σχολικού βιβλίου
Η συμβολή του Georg Cantor στη Θεωρία Συνόλων.
Ενδεικτικές πηγές → https://goo.gl/ZjH5xW
https://goo.gl/S0CRMN
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο Σελίδα 44 του
σχολικού βιβλίου
«Το μηδέν δεν είναι ουδέν» – Σύντομη ιστορία του μηδενός.
Ενδεικτικές πηγές → https://goo.gl/bK8mGi
https://goo.gl/rr29uC
https://goo.gl/Ir7uD8
https://goo.gl/FVeD4u
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο Σελίδα 43 του
σχολικού βιβλίου
«Οι φυσικοί αριθμοί είναι δώρο του Θεού. Όλα τα άλλα είναι κατά-
σκευάσματα του ανθρώπου» – Η επινόηση των αρνητικών αριθμών.
Ενδεικτικές πηγές → https://goo.gl/2ZTIyW
https://goo.gl/BiVifV
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο
Σελίδα 48 του
σχολικού βιβλίου
 Η απόδειξη στα Μαθηματικά.
Ενδεικτικές πηγές → https://goo.gl/QbCcIQ
https://goo.gl/fZ95R2
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο
Σελίδα 51 του
σχολικού βιβλίου
Η αρρητότητα της τετραγωνικής ρίζας του 2.
Ιστορική αναδρομή και σύγχρονη απόδειξη.
Ενδεικτικές πηγές → https://goo.gl/al98Oy
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο
Σελίδα 78 του
σχολικού βιβλίου
«Οι αριθμοί είναι η ουσία των όντων» – Η Πυθαγόρεια φιλοσοφία, η ανα-
κάλυψη των άρρητων από τον Ίππασο και η κρίση της ασυμμετρίας.
Ενδεικτικές πηγές → https://goo.gl/6CIwqS
https://goo.gl/VOdJd9
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο
Σελίδα 78 του
σχολικού βιβλίου
«Λόγος εναντίον κλάσματος» – Η ιδιοφυής θεωρία των Λόγων του
Εύδοξου και η υπέρβαση των δυσκολιών από την ύπαρξη των άρρητων.
Ενδεικτικές πηγές → https://goo.gl/0FSEQ4 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο
Σελίδα 59 του
σχολικού βιβλίου
«Η σχέση που πραγματικά κυβερνάει τα μαθηματικά είναι
η ανισότητα. Η ισότητα παρουσιάζεται μόνο ως μια ειδική
περίπτωση!» – Η σημασία των ανισοτήτων στα Μαθηματικά.
Ενδεικτικές πηγές → https://goo.gl/khlPTi
https://goo.gl/KNPr3n
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο
Σελίδα 65 του
σχολικού βιβλίου
Η γεωμετρική εποπτεία της απόλυτης τιμής πραγματικού αριθμού ως
εργαλείο για την επίλυση εξισώσεων και ανισώσεων με απόλυτες τιμές.
Ενδεικτικές πηγές → https://goo.gl/4LpQGp
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο
Σελίδα 98 του
σχολικού βιβλίου
 Οι αποδείξεις του τύπου επίλυσης της εξίσωσης 2ου βαθμού με τη
μέθοδο των Ινδών (Sridhara), τη μέθοδο του Franciscus Vieta και τη
μέθοδο του Tomas Harriot. Παρουσίαση και σύγκριση των μεθόδων.
Ενδεικτικές πηγές → https://goo.gl/CDhvLK
https://goo.gl/SJ0m0B
https://goo.gl/4FMWgq
https://goo.gl/gZydDC 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο
Σελίδα 91 του
σχολικού βιβλίου
 Λύση προβλημάτων Φυσικής με χρήση εξισώσεων 2ου βαθμού.
Ενδεικτικές πηγές → https://goo.gl/WlaVkS
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο
Σελίδα 101 του
σχολικού βιβλίου
Διαφορά ανισότητας και ανίσωσης. – Παραδείγματα.
Ενδεικτικές πηγές → https://goo.gl/ATWnBD 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο
Σελίδα 122 του
σχολικού βιβλίου
 Η ακολουθία Fibonacci και η χρυσή σπείρα στη φύση και στην τέχνη.
Ενδεικτικές πηγές → https://goo.gl/OMCbez
https://goo.gl/3omBfE
https://goo.gl/NnawDI
https://goo.gl/UOf7Ue
https://goo.gl/iikYps
https://goo.gl/hgNhzo
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο
Σελίδα 122 του
σχολικού βιβλίου
Το ‘’Μυστήριο’’ της ακολουθίας των πρώτων αριθμών.
Ενδεικτικές πηγές → https://goo.gl/R2gonQ
https://goo.gl/gbn6Wj
https://goo.gl/Gm23cj
https://goo.gl/Z6lsys
https://goo.gl/XlHZO9
https://goo.gl/ohNJoe
https://goo.gl/u9zjrz
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο
Σελίδα 139 του
σχολικού βιβλίου
Γεωμετρική πρόοδος και μορφοκλασματική Γεωμετρία (Fractals)
Ενδεικτικές πηγές → https://goo.gl/j7wFMa
https://goo.gl/fcEdk4
https://goo.gl/HsO2V1
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο
Σελίδα 138 του
σχολικού βιβλίου
Λύση προβλημάτων με χρήση αριθμητικής και γεωμετρικής προόδου.
Ενδεικτικές πηγές →  https://goo.gl/1cXo3d
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο

Σελίδα 146 του
σχολικού βιβλίου

 Η ιστορία της έννοιας της συνάρτησης.
Ενδεικτικές πηγές → https://goo.gl/fyiUY8
https://goo.gl/i4wb7p
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο
Σελίδα 186 του
σχολικού βιβλίου
 Το «καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων» και η συμβολή
των Rene Descartes και Pierre de Fermat.
Ενδεικτικές πηγές →  https://goo.gl/Esis4F
https://goo.gl/iHy04k