Δ. Σπαθάρας – τ. Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών
Πίσω↵ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Εκτύπωση
Άλγεβρα
Α’ Τάξης
Γεωμετρία
Α’ Τάξης
Άλγεβρα
Β’ Τάξης
Γεωμετρία
Β’ Τάξης
Μαθ/κά Θ.Σ.
Β’ Τάξης
ΑΛΓΕΒΡΑ Β΄ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΙΤΛΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο
Σελίδα 25 του
σχολικού βιβλίου
 Γεωμετρική ερμηνεία των δευτεροβάθμιων μη γραμμικών
συστημάτων δύο αγνώστων και της λύσης τους.
Ενδεικτικές πηγές → https://goo.gl/DRwxl5
https://goo.gl/lC9Q4D
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο
Σελίδα 25 του
σχολικού βιβλίου
 
Συμμετρικά μη γραμμικά συστήματα δύο αγνώστων και ειδικές
τεχνικές επίλυσής τους εκτός της μεθόδου της αντικατάστασης.
Ενδεικτικές πηγές → https://goo.gl/LpXVlc
https://goo.gl/pLgprg 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο
Σελίδα 30 του
σχολικού βιβλίου
Συμπεράσματα μέσα από τις γραφικές παραστάσεις διαφόρων μεγεθών
με βάση τη μονοτονία, τα ακρότατα και τις συμμετρίες συνάρτησης.
Ενδεικτικές πηγές → https://goo.gl/AOLw05
https://goo.gl/aejZiM 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο
Σελίδα 40 του
σχολικού βιβλίου
Παρουσίαση μετατοπίσεων καμπύλης με λογισμικό.
Ενδεικτικές πηγές → https://goo.gl/1sShd7
https://goo.gl/WIfd5h 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο
Σελίδα 125 του
σχολικού βιβλίου
Ιστορική εξέλιξη της τριγωνομετρίας.
Ενδεικτικές πηγές → https://goo.gl/y77mYD
https://goo.gl/6ELP8C
https://goo.gl/0Kqqcu
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο
Σελίδα 126 του
σχολικού βιβλίου
Ο μεγάλος Έλληνας φυσικός φιλόσοφος, γεωμέτρης του ουρανού και
αστρονόμος Κλαύδιος Πτολεμαίος, το θεώρημα του Πτολεμαίου, η
“Αλμαγέστη” και η συμβολή του στην ανάπτυξη της Τριγωνομετρίας.
Ενδεικτικές πηγές → https://goo.gl/gy4aSx
https://goo.gl/4ysHCa
https://goo.gl/nPNHU9
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο
Σελίδα 55 του
σχολικού βιβλίου
 Γιατί ο κύκλος έχει 360 μοίρες; – Πόσες μοίρες είναι ένα ακτίνιο;
Πόσα ακτίνια είναι μια μοίρα; – Γιατί τελικά ακτίνια και όχι μοίρες;
Ενδεικτικές πηγές → https://goo.gl/g8i5pf
https://goo.gl/BcB6KY
https://goo.gl/dLSkPw
https://goo.gl/187vKU
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο
Σελίδα 74 του
σχολικού βιβλίου
Από τον τριγωνομετρικό κύκλο στις τριγωνομετρικές συναρτήσεις.
Ενδεικτικές πηγές → https://goo.gl/pjOI3U
https://goo.gl/0HmBXA 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο
Σελίδα 73 του
σχολικού βιβλίου
Περιοδικά φαινόμενα και τριγωνομετρικές συναρτήσεις.
Ενδεικτικές πηγές → https://goo.gl/b7GcKP
https://goo.gl/5Y1VCw 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο
Σελίδα 83 του
σχολικού βιβλίου
Διερεύνηση των περιοδικών φαινομένων των ταλαντώσεων
στη Φυσική με τη βοήθεια της Τριγωνομετρίας.
Ενδεικτικές πηγές → https://goo.gl/YbI8Xz
https://goo.gl/sfZPlW
https://goo.gl/22KFdb 
Σύντομα η συνέχεια
Ενδεικτικές πηγές →
Ενδεικτικές πηγές →
Ενδεικτικές πηγές →