Δ. Σπαθάρας – τ. Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών

Λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση που κατέθεσε το ΙΕΠ, σχετικά με την υλοποίηση των δημιουργικών εργασιών το σχολικό έτος 2016-17, το ΥΠΠΕΘ κρίνει αναγκαία την αναμόρφωση της διαδικασίας εκπόνησής τους και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε Γενικά Λύκεια σχετικά με αυτή. Την επιμόρφωση θα οργανώσουν τα ΠΕΚ και θα υλοποιηθεί την εβδομάδα 4-8 Σεπτεμβρίου.

Δείτε εδώ τη σχετική εγκύκλιο 137552/Δ2/17-8-2017

Επιμορφωτικό υλικό για τις Δ.Ε. θα βρείτε εδώ …

___