Δ. Σπαθάρας – τ. Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών

Δημιουργικές Εργασίες στα Γενικά Λύκεια


Υλικό για τις Δημιουργικές Εργασίες στα Μαθηματικά. – Προτάσεις θεμάτων.

Η ανάρτηση υλικού που αφορά τα Μαθηματικά θα συνεχιστεί σύντομα.


Υλικό για τη διαδικασία οργάνωσης των Δημιουργικών Εργασιών

Υλικό από το ΙΕΠ


Υλικό από το ΥΠΠΕΘ


Υλικό από άλλες πηγές